Řídící jednotky

Model: MT5

MT5 je určena k napájení elektomagnetických upínačů. Umožňuje plynulou regulaci výkonu, která je nezbytná pro přesné broušení obrobků náchylných na deformaci.

Řídící jednotka disponuje automatickým demagnetizačním cyklem. Průběh demagnetizace lze na základě požadavků výroby uživatelsky měnit. Pro výrobu, kde je kladen důraz na rychlost broušení, lze nastavit rychlý proces demagnetizace. Naopak pro dokonalé odmagnetování obrobku lze proces demagnetizace prodloužit a eliminovat zbytkový magnetizmus.

Bezpečnostní kontakty, zamezí start stroje bez minimálního prahu magnetizace. V průběhu broušení při poruše magnetu nebo při náhodném odpojení magnetu dojde k vyhodnocení chyby a zastavení stroje.

Extra výstup pro sinusové pravítko, 110 VDC, 50W. Samostatné, nebo sdružené ovládání. Automatická demagnetizace.

  • Napájení 110 VAC
  • Výstup 110 VDC regulovatelný; 550 W (Hlavní cívka)
  • Výstup 110 VDC; 50 W (Sinusové pravítko)
  • STO vstup pro vyhodnocení externí chyby
  • Bezpečnostní výstup (selhání magnetického upínače)
  • Různé průběhy demagnetizace
  • Ovládání pomocí vstupů (na přání lze pomocí RS485)
  • Upevnění jednotky pomocí DIN lišty.
  • Kompaktní rozměry